Het proces van werven en selecteren van de juiste mensen die passen bij een strategie vind stapsgewijs plaats. Nadat een sollicitant heeft gereageerd op een vacature bestaat het selectieproces uit het testen van kandidaten op:

  • Digitale skills
  • Competenties
  • Persoonlijkheid

Nadat deze tests zijn afgerond vindt een gesprek plaats bij de opdrachtgever. De procedure bij de opdrachtgever varieert. Veel opdrachtgevers laten potentiële kandidaten een opdracht doen.