Betrokken klanten (resized)

Als bedrijf wil je graag betrokken klanten. MBLM is een Amerikaans bedrijf dat ‘brand intimacy’ onderzoekt. Meerdere keren per jaar brengen ze rapporten uit gevuld met interessante onderzoeksresultaten. Laatst hebben ze bijvoorbeeld merken onderzocht door gebruik te maken van hun eigen brand intimacy model. Dit is een model waar uiteindelijk een quotiënt uitrolt dat de relatie tussen klant en bedrijf beschrijft. Er wordt onder andere rekening gehouden met de gebruiker, de emotionele binding (bepaald door positieve gevoelens richting een merk), verschillende archetypen (fulfillment, identity, enhancement, ritual, nostalgia & indulgence) en de verschillende fases die meten hoe ‘intens’ een relatie met het merk is. Al deze onderdelen bij elkaar bepalen de brand intimacy quotient. Des te hoger te score, des te beter.

Top 10 merken met de meest betrokken klanten

Deze lijst is gebaseerd op kwantitatief onderzoek op basis van bovengenoemde methode. Het doel van MBLM was het meten, valideren én het beter begrijpen van hoe emoties invloed hebben op relaties met een merk of bedrijf. Om vervolgens in kaart te brengen welke bedrijven dit het beste doen. Apple staat, zoals zo vaak in dit soort lijsten, eerste. Opvallend is dat er slechts één ander technologiebedrijf in de lijst staat, op plek #10. Namelijk de Koreaanse gigant Samsung.

  1. Apple
  2. BMW
  3. Toyota
  4. Amazon
  5. Harley Davidson
  6. Walt Disney
  7. Coca Cola
  8. Whole Foods
  9. GMC
  10. Samsung

Bovenstaande bedrijven scoren hoog over het gehele spectrum, binnen alle archetypen. Andere bedrijven scoren erg hoog binnen bepaalde onderdelen. Zo is Google leider op het gebied van enhancement, heeft LEGO de hoogste score qua nostalgia (niet geheel onverwacht, wie is hier niet mee opgegroeid?) en is Mercedes-Benz de grote leider op het gebied van identity. Dit betekent dat Mercedes-Benz het #1 merk is dat een bepaalde imago, waar mensen naar streven, reflecteert.

De toegevoegde waarde van online branding

Ook je online aanwezigheid kan bijdragen aan de betrokkenheid van je klanten. Zo bespraken we eerder enkele manieren om je online branding te optimaliseren. Wil je hierover meer weten? Neem contact op met Antal de Waij.

Bron: MBLM.com