Hoe kun je de beeldvorming over je organisatie beïnvloeden? Welke middelen kun je daarvoor inzetten? Een mooi onderwerp om over te praten op 5 maart! Een aantal van de stellingen die we in januari poneerden, ging ook hierover.

Stelling: reputatie managen is investeren in relaties. Customer media zijn daarvoor bij uitstek geschikt

Hoewel 52 procent van de respondenten het eens is met deze stelling, is ook 25 procent neutraal. Dat een meerderheid customer media een geschikt middel vindt, stemt mij positief. Maar, eerlijk is eerlijk, een aantal respondenten komt uit het relatienetwerk van MediaPartners. In hoeverre beïnvloedt dat deze uitkomst? En als 25 procent neutraal is, wat kan MediaPartners dan doen om méér mensen positief te laten denken over relatiemedia? Ik ben benieuwd naar jullie advies!

Stelling: door de kracht en het onbeheersbare van digitale media is het onmogelijk om je reputatie te sturen

Dat 87 procent van de deelnemers het oneens is met deze stelling, wekt bij mij toch enige verbazing. Als reputatiemanagement in digitale media goed beheersbaar is, hoe komt het dan dat er diverse reputaties gesneuveld zijn in de afgelopen jaren? Er zijn talloze voorbeelden van merken, en bekende politici, die hun reputatie hebben zien sneuvelen als gevolg van de razendsnelle werking van digitale – en dan vooral sociale – media. Wat kunnen zij beter doen? Laten we hier op 5 maart uitgebreid bij stilstaan.

Stelling: best practices in relatiemedia geven een boost aan je reputatie

De meeste mensen zijn neutraal (36%) of geven aan het eens te zijn met deze stelling (53%). Wat mij betreft is dit een bevestiging dat de rol van relatiemedia steeds duidelijk wordt in de markt. Dit zou kunnen betekenen dat organisaties relatiemedia ook vaker ‘ad hoc’ kunnen inzetten. Je zou bijvoorbeeld ook een keer een speciaal nummer kunnen ontwikkelen met een specifiek thema. Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuw product.

Stelling: door veel te zenden kan ik de perceptie van de klant beïnvloeden

Het belangrijkste deel van de respondenten (53%) is het oneens met deze stelling. Koren op de molen van dialoogmarketing? Bijzonder ook, omdat ik nog heel veel organisaties zie waar het budget wel degelijk op gaat aan zendergestuurde media. Het aloude eenrichtingsverkeer. Beste opdrachtgevers, ‘put your money where your mouth is!’. Wat denk jij?

Stelling: een eenduidige manier om reputatie te meten bestaat niet

De spreiding in antwoorden op deze stelling is best groot: van ‘helemaal mee eens’ (14%) tot ‘mee oneens’ (ruim 15%). Dit is interessant: meten is weten, toch? Kennelijk is er een diffuus beeld van de wijze waarop je reputatie meetbaar maakt. Waarschijnlijk hangt het ervan af vanuit welk vak je naar reputatie kijkt. Kortom voldoende stof tot discussie op 5 maart!

Reageer op deze blog! Je maakt dan kans op 1 van de toegangskaarten tot het exclusieve MediaPartners Conversation Event op 5 maart!