In de maand januari hebben we je gevraagd om te reageren op een aantal stellingen over reputatiemanagement. Daaruit zijn een paar interessante vragen voortgekomen over de rol van relatiemedia. Die vraagstukken bespreken we met elkaar op 5 maart aanstaande. Wil je ook meepraten over reputatiemanagement? Reageer dan op deze blog. Je maakt dan kans op 1 van de toegangskaarten tot dit exclusieve evenement.

In totaal reageerden negentig mensen op de stellingen. Dat kon via een vijfpuntsschaal die varieerde van volledig eens tot volledig oneens. Vandaag wil ik enkele daarvan met je delen. Laten we beginnen met de stellingen die gaan over de vraag: wat is reputatiemanagement eigenlijk?

Stelling: reputatiemanagement is niets anders dan een hippe naam voor public relations

De meeste

mensen (76%) zijn het oneens of zelfs volledig oneens hiermee. Goed om te zien dat mensen beseffen dat reputatiemanagement meerdere aspecten kent dan alleen pr. Maar wanneer ik Google *link naar resultaten op Google op het woord reputatiemanagement* op reputatiemanagement, springt in het oog dat juist socialmediamonitoringbedrijven en pr-bedrijven op deze wagen springen. Andere organisaties die zich met aspecten van reputatiemanagement bezighouden zijn nauwelijks vindbaar. Dat is toch eigenlijk best bijzonder?

Stelling: reputatiemanagement is pr via social media

80 procent is het hiermee (volledig) oneens. Ik deel die visie. Social media zijn een instrument om je reputatie te beïnvloeden, maar nemen wel een steeds belangrijkere plaats in wanneer het gaat om realtimemarketing. In een volgende blog zal ik verder ingaan op de relatie tussen reputatiemanagement en social media. En dan vooral op online reputatiemanagement: veel socialmedia-experts krakelen hierover en proberen ons duidelijk te maken hoe belangrijk dat is, maar wat is nu precies de invloed van die sociale media?

Stelling: reputatiemanagement is het gecombineerde effect van earned en owned media

Eigenlijk had deze stelling moeten zijn: reputatie is het gecombineerde effect van earned en owned media. 74 procent van de mensen is het hiermee eens of is neutraal. Hoe komt dat eigenlijk? Zijn het dan alleen de media die je reputatie beïnvloeden? Ik denk van niet. Reputatie heeft uitingsvormen in media, maar het is uiteindelijk het beeld dat in de hoofden van mensen beklijft. Ik denk dat dit een interessant discussiepunt wordt voor 5 maart. We praten er dan graag verder over op het MediaPartners Conversation event!